Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Zorgvragen

Let op!

De praktijk is gesloten vrijdag 27 november ivm nascholing!!! Ivm de coronamaatregelen zijn de consulten op afspraak! 10 minuten in de ochtend 15 minuten in de middag. Kom op tijd (niet te vroeg) en houdt u aan deze tijd dan blijft de wachtkamer minimaal bezet. Heeft u door aanleg van glasvezel een ander emailadres? Laat ons dit dan weten!

Om uw medische zorgvraag of controle te bespreken zijn er meerdere mogelijkheden. Eenvoudige medische klachten kunt u vaak zelf oplossen door gebruik te maken van de informatie op de website van het Nederlands Huisartsengenootschap: Thuisarts.nl
Voor een persoonlijk contact met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente zijn er meerder mogelijkheden:

  • bezoek aan het dagelijks een open spreekuur van de huisarts van 08.00 – 09.30u.
  • een afspraak voor de spreekuren van de huisarts, praktijk ondersteuners of assistente
  • visite aan huis
  • telefonisch spreekuur
  • email consult via patiënt portaal

Hieronder  worden  de diverse mogelijkheden verder toegelicht. Kunt u uw antwoord niet vinden?  Dan vragen wij u vriendelijk het contact op te nemen met onze praktijk om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Thuisarts

Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken de website om uitleg te geven aan hun patiënten. Wanneer u klachten heeft of vragen over uw gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op internet. Huisartsen vinden het belangrijk dat u op internet betrouwbare informatie krijgt, zonder reclames. Daarom hebben huisartsen deze website voor u samengesteld. Zodat u vóór, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts informatie kunt vinden.

Lees meer

Maak afspraak

Voor een spreekuurconsult wordt 10 minuten gepland. Denk van de te voren goed na wat uw hulpvraag is die bij uw klacht hoort. De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht, om zo de spreekuren zorgvuldig in te plannen. Wanneer u het bezwaarlijk vindt om uw klacht aan de assistente mede te delen, kunt u dit kenbaar maken. Heeft u meerdere vragen of langer tijd nodig dan 10 minuten, vraag dan extra tijd.

De praktijkondersteuner somatiek voor chronische zorg:

Heeft  in het kader van chronische zorg een bloedonderzoek of longfunctie laten verrichten en wilt u de resultaten bespreken maakt dan via de assistente telefonisch of online via het patiënt portaal een afspraak bij Monique Hommes of Jacomien van Starkenburg.

De praktijkondersteuner GGZ:

kan kortdurend begeleiding geven bij emotionele of psychische problemen. Zo kunt u o.a. terecht met depressieve klachten, werkgerelateerde klachten, rouw of angstklachten. In enkele gesprekken wordt samen nagegaan wat het probleem is en hoe u daarna de draad weer kunt oppakken.Aan het einde van het consult wordt in overleg met u een nieuwe afspraak gemaakt door de praktijkondersteuner.

Mocht u bij een terugval de gesprekken weer willen oppakken kunt u een afspraak maken via de assistente

Maak direct online een afspraak.

Telefonisch consult

Dagelijks is de huisarts telefonisch bereikbaar tussen 11.00u en 11.30u op telefoonnummer 0165-30 12 03. Dit spreekuur is bestemd voor korte vragen en opvragen van uitslagen.

U kunt ook gebruik maken van de functie vraagstellen van het Patiënt Portaal.

Stel uw vraag direct via Patiënt Portaal

Huisbezoek

Wanneer u zo ziek bent dat u niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een huisbezoek telefonisch aanvragen voor 11.30 uur. Een bezoek aan de praktijk heeft verweg de voorkeur, daar u in de praktijk gemakkerlijker bent te onderzoeken. Wanneer u zich erg beroerd voelt, kunt met de assistente op een tijdstip afspreken dat u niet hoeft te wachten in de wachtkamer maar meteen geholpen wordt.

Om goed in te schatten of de visite met voorrang moet gebeuren, zal de assistente u vragen naar de reden van de aanvraag. Vroeg in de middag worden de huisbezoeken gedaan. Voor een spoedgevallen kunt u natuurlijk altijd bellen.

E-mailconsult

Het e-mail consult is bedoeld om als extra contactmogelijkheid te dienen tussen u en uw arts. Een email via het openbare internet is niet veilig en verdient niet de voorkeur.

U kunt gebruik maken van de functie vraagstellen van het Patiënt Portaal. Door middel van een beveiligde email komt uw vraag automatisch van de agenda van de huisarts of praktijkondersteuner en komen uw vraag en het antwoord van de huisarts / POH rechtstreeks in uw eigen dossier terecht. Deze optie is niet geschikt voor vragen met een spoedeisend karakter.

Start online een consult

controles en behandelingen

controles en behandelingen:
Door de praktijkassistentes kunnen diverse controles en ondersteunende handelingen worden verricht, zoals bloed- en urine onderzoek. Hechtingen verwijderen, injecties en bloeddrukcontrole.

kleine chirurgische ingrepen:

beoordelen en verwijderen van moedervlekken, goedaardige huidtumoren, plaatsen van anticonceptie spiraal of staafje, behandeling van ingegroeide teennagels: al deze behandelingen kunnen worden verricht door uw huisarts. Door het volgen van extra nascholing heb ik me daar in bekwaamd.

Alle medische hulp door de huisarts (of de assistente) uitgevoerd valt onder de basisverzekering én gaat niet van het eigen risico af. In tegenstelling tot alle behandelingen in het ziekenhuis. Overleg dus in de volgende situaties eerst met uw huisarts of hij of zij dit eventueel ook kan doen. Dat scheelt u kosten!

Bekijk onze kleine behandelingen