Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Ruimte voor een pakkende tekst

Kwetsbare ouderen

Let op!

Ivm de coronamaatregelen zijn de consulten op afspraak! 10 minuten in de ochtend 15 minuten in de middag. Kom op tijd (niet te vroeg) en houdt u aan deze tijd dan blijft de wachtkamer minimaal bezet. Uitnodigingen voor de griepprik zijn verstuurd. Wij krijgen de griepvaccinaties pas 2 november binnen. Bellen met de vraag of het eerder kan heeft dus geen zin!

Kwetsbare ouderen

Gemiddeld wordt de Nederlander steeds ouder en iedereen wil graag zo lang mogelijk, zelfstandig in zijn eigen huis blijven wonen. Vele van u maken wel de keuze om een kleinere en gelijkvloerse woning te betrekken. Zaken als chronisch ziekten, beperkingen van het bewegingsapparaat, geheugenstoornissen maken bejaarden mensen kwetsbaarder, zeker je alleen komt te wonen. Het project kwetsbare ouderen is een samenwerking tussen de huisartsen van Wouw een Heerle, de wijkverpleegkundigen, de praktijkondersteuners van de huisartsen, de specialist ouderen geneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, logopedist en dementie verpleegkundigen. De huisartsen sturen een uitnodiging aan patiënten ouder dan 75 jaar om deel te nemen aan dit project. De wijkverpleegkundige bezoekt u thuis. Aanwezigheid van kinderen of familie wordt erg op prijs gesteld. Middels een uitvoerig gesprek wordt gekeken of u tot de groep kwetsbare ouderen behoort en of er mogelijkheden zijn om u te ondersteuning. Dit kan zij door middel van hulp bij lichamelijke verzorging, kleine aanpassingen in huis, val training of oefentherapie of bezoek van een vrijwilliger. Het doel van dit project is om u op een veilig manier zo lang mogelijk in uw eigen woning te laten wonen.