Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Meer informatie over diabetes, COPD, CVRM

Chronische zorg

Let op!

De praktijk is gesloten vrijdag 27 november ivm nascholing!!! Ivm de coronamaatregelen zijn de consulten op afspraak! 10 minuten in de ochtend 15 minuten in de middag. Kom op tijd (niet te vroeg) en houdt u aan deze tijd dan blijft de wachtkamer minimaal bezet. Heeft u door aanleg van glasvezel een ander emailadres? Laat ons dit dan weten!

Informatie

Goede zorg voor mensen met een chronische ziekte begint met goede afspraken, een zorgstandaard. Hierin worden afspraken vastgelegd over de behandeling van chronische ziekten en over de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

De chronische patiënt  met diabetes, hart- en vaatziekten,astma en COPDstaat centraal.

De praktijkondersteuners Monique en Jacomien zijn de spil bij de begeleiding van de chronisch patiënt. Zij hebben niet alleen overleg met de huisarts, maar ook met de diëtiste, de podotherapeut en de medisch pedicure welke ook in Praktijk Plus werken.

Voor deze zorg maakt de  Zorggroep West-Brabant afspraken met de zorgverzekeraars

Diabetes

Meer informatie vind u op de site van de Zorrggroep West-Brabant

COPD

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, vertaald: Chronische Obstructieve Longziekte. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte ook eerder. Vroegtijdige herkenning en behandeling van COPD kan het ziekteverloop in gunstige zin beïnvloeden.

In 2016 is de Zorggroep West-Brabant in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en alle regionale betrokken zorgverleners gestart met het zorgpad COPD.

Voor meer informatie over dit zorgpad kunt op de volgende link klikken. http://www.longalliantie.nl/zorgpad/

Cijfers over COPD

In ons land hebben bijna 600.000 mensen COPD. COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder.

Hart en vaatziekten

Hart- en vaatziekten worden ook wel CVRM genoemd. CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, de totale zorg voor patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een verhoogd risico daarop. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. We maken binnen de zorggroep onderscheid in:

  • Patiënten die al een hart – en vaatziekte hebben gehad.
  • Patiënten die door een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol of door een ongezonde leefstijl (roken ,overgewicht, te weinig beweging, te veel alcohol) meer risico lopen om in de toekomst een hart of vaatziekte te krijgen.

Uitgebreide informatie vind u op de website van de Zorggroep