Openingstijden: 08:00 tot 17:00u


Inloop spreekuur

 • 08:00 - 09:30u
 • Spreekuur alleen op afspraak

 • Vanaf 15:30u
 • Meer informatie over diabetes, COPD, CVRM

  Chronische zorg

  Let op!

  De praktijk is gesloten op donderdag 12 december en vrijdag 13 december i.v.m. nascholing. De prikpost in praktijk plus is gesloten op maandag 23 december en maandag 30 december.

  Informatie

  Goede zorg voor mensen met een chronische ziekte begint met goede afspraken, een zorgstandaard. Hierin worden afspraken vastgelegd over de behandeling van chronische ziekten en over de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

  De chronische patiënt  met diabetes, hart- en vaatziekten,astma en COPDstaat centraal.

  De praktijkondersteuners Monique en Jacomien zijn de spil bij de begeleiding van de chronisch patiënt. Zij hebben niet alleen overleg met de huisarts, maar ook met de diëtiste, de podotherapeut en de medisch pedicure welke ook in Praktijk Plus werken.

  Voor deze zorg maakt de  Zorggroep West-Brabant afspraken met de zorgverzekeraars

  Diabetes

  Meer informatie vind u op de site van de Zorrggroep West-Brabant

  COPD

  De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, vertaald: Chronische Obstructieve Longziekte. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte ook eerder. Vroegtijdige herkenning en behandeling van COPD kan het ziekteverloop in gunstige zin beïnvloeden.

  In 2016 is de Zorggroep West-Brabant in samenwerking met de Long Alliantie Nederland en alle regionale betrokken zorgverleners gestart met het zorgpad COPD.

  Voor meer informatie over dit zorgpad kunt op de volgende link klikken. http://www.longalliantie.nl/zorgpad/

  Cijfers over COPD

  In ons land hebben bijna 600.000 mensen COPD. COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder.

  Hart en vaatziekten

  Hart- en vaatziekten worden ook wel CVRM genoemd. CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, de totale zorg voor patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een verhoogd risico daarop. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. We maken binnen de zorggroep onderscheid in:

  • Patiënten die al een hart – en vaatziekte hebben gehad.
  • Patiënten die door een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol of door een ongezonde leefstijl (roken ,overgewicht, te weinig beweging, te veel alcohol) meer risico lopen om in de toekomst een hart of vaatziekte te krijgen.

  Uitgebreide informatie vind u op de website van de Zorggroep